[BIN: 2487]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Tronsdotter Troddedalen, Mo, Telemark .

  Svein Vanvik han sidder i buri
han slær på gullharpen so frodig
Se deg no Svein Vanvik.
Han slo på gullharpen so lengji.
ti sundi gjekk adde hass strengjir
Inn kom hans moder fru Ermelin fin
du ska deg av lande rie,
mot fremmende kjæmper at stride.
Vilde du da sende mig did
aliveg ser du din son koma hit.
Jeg skal deg så vel forvare,
at du skal nu slet intet skade.
Seire din hest å seire din fod
å seire dig hvert et ledemod.
Svend Vanvik han seg utav gari rann,
hans foli den va' som ei løve gram.
Han rei uti dagar, han rei uti två
slet ingjen vege so kunna han sjå.
Fy fy sagde Svend Vanvik bli,
å æ her ingjen vege ti denne by.
Svend Vanvik red seg fremti ved lide
der møter han en hyrding med fe mon skride.
Hør du fehyrding eg talar til deg,
hvem eier de fe'i du pleiar for dig.
Fehyrdingjen tager seg ganske still,
han tore inkje svara et or dertil.
Svend Vanvik han lete sitt sværi brå,
han hoggji fehyrding i lytinne två.
Svend Vanvik red seg fremte ved lide,
der møter han en kong Karvel blie.
Kvor vi' du no skifte ditt bytte fra dig,
hell du vi' våve en kamp mot mig.
Eg vi' inkje skifte mit bytte fra
men helle vi eg våve en kamp mot dig.
Svend Vanvik - brå,
han hoggji Kong Karvel i lytinne två.
Svend Vanvik red - lide
der møter han en hyrde med fe mon skride.
Hør du fehyrding hot eg spyre deg:
hvem eier de fe'i du pleiar for deg.
Detti so eige han Tykji Noll,
mæ alle sine sønner tolv.
Hot æ de som tekkjer dalar,
å hoti æ' de som pryd'n mest i svalar.
Skodde - dalar - sole - svalar.
Hot æ trindere hell en hule
å hori drikke me den beste jule.
Sole - hule,
I himmerig - jule.
Hori blandes den beste vin
hell hori drikke Vidrik me kjæmperne sine?
Fyri norden - vin
fyri sunna - sine.
So tok en en gull ring utav sin tominn,
Den vog vel 18 bismarpund.
Sig nu du var den førstemand,
som rødegull av Svend Vanvik vandt.
Svend Vanvik kom seg riand i går,
Tykje Noll han uti for han mon stå.
Fysti so drap 'en en Tykje Noll,
sea alle hass sønner tolv.
Svend Vanvik kom - går,
kongens dynnar va' slegne i lås,
so bind en sin hesten i stoguring
so by en seg sjav i stoga inn.
Svend Vanvik træder her inn på gov
sjave bye han seg når at bor.
Kongen han høytta på kjæmpernes,
de binde meg denne galen svenn.
Å tak no 5 å 5 dertil
å kom selv Vidrik i dette spil.
Men hør du Svend Vanvik eg talar ti deg
hvem er no Fader å Moder til deg.
Kong Essmer heder kjær faderen min
og fru Ermelin heder kjær moderen min.
Var k. E. kj. f. din
forvist er du da søstersønnen.
So tok 'en han uti sitt fang
å signe deg Gud eg deg hera fann.
Hør du Svend Vanvik hot eg bee deg
å vi' du no tøvre en stund hos meg.
Men Svend Vanvik han ville inkje tøvre lenge
men til sin moder ville han draga hjem.
Svend Vanvik kom henn te sin eigjen går,
15 trollkjeringar for han mon stå.
Dei stod bådi mæ rokk å tein
alt uppå Svend Vanvik's kvite kinnbein
Svend Vanvik han snudde seg hastig umkring
han hoggji dei alle, dei falt i en sving.
Hans moder ho vant den samra lykke
han hoggji a sund i hundrede stykker.
Svend Vanvik sidder i buri
han slær på gullharpen so frodig.
Han slær på gullharpen so lengji,
ti sundi gjekk addi hass strengjer.
Sia rei 'en seg uppå land
han feste seg so vent eitt liljevand.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge d, s. 134-141 Svein Svane

DgF IV, s. 745 t