[BIN: 2484]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. Hot æ dæ som aller tigjer
-paa Grønaliheiji ? -
Hot æ no dæ som andelaust liver ?
-Men Hugjen leikar fe døm. -
2. Aa Fossen æ dæ som tyt aa aller tigjer
aa Fiskjen æ dæ som andelaus liver.
3. Hot æ no dæ som dækkje Dalar
aa hot æ dæ som pryder Folen.
Salar
4. Aa Taaku æ dæ som dækkje Dalan
aa Solen æ dæ, som pryder Folen.
brurin
Salar
5. Hot æ no dæ, som dækkje Stein
aa hot æ dæ, som pryr ei Grein.
6. Aa Mosen æ dæ som dækkje Stein
aa Lauve æ dæ, som pryr ei Grein.
7. Hor va no dæ, som Soli skjein
der kjem ho aller te skjine meir.
8. Aa dæ va no dæ røde Hav
daa Jor aa Vatten skjiltes at.
9. Aa hot æ no dæ, som æ heitar hel het
aa hot æ dæ, som æ feitar hel Fet ?
10. Aa Soli æ no heitar hel het
aa Jori ho æ feitar hel Fet.
11. Og hot er det for eit tre
som roti snur up og toppin ned ?
12. Jøkulen er det tre,
som snur rotin up og toppin ned.
13. Hot er det som gjær vatnit vidast
hot er ded som gjær mannen blidast ?
14. Doggin er ded som gjær vatnit vidast
og ølet er ded som gjær mannen blidast.
15. Hot er ded som gjær broin breidast
hot er det som gjær mannen leidast.
16. Isen er det som gjær broin breidast
og ølet er ded som gjær mannen leidast.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M.B.Landstad 6, s. 23f overskrift Gamle Stef.