[BIN: 2481]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 I, S. 346. Frækket om Ormen, som opfødes, indtil den naar en overnaturlig Størelse, gjenfinder ogsaa i England i 12te Aarh. i Nugae Cuvialium af Guaalterus Napus (Distinct. II, cap. 6: de quodam eremita): En Eneboer opføder en liden Orm, som daglig kommer til ham, indtil den bliver saa stor, at den ikke mer kan komme ud af hans Celle. "Posmodium aatem tractu temporis domunculae "per augustiam locum igneis spiris involvit adventituis, ut illa sola patet [soli pateret?] hospiti suo scdes." Han beder til Gud, og en Gjæst raader ham til at have Taalmodighed i 40 Dage. Derefter forsvinder Ormen.
Liebrecht (i Pfeiffers Germania V, S. 49), efter hvem jeg anfører dette Sagn, jævnfører Ragnar Lodbroks Sage.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. DFS III (XV), s. 210 b Svein Svane

DgF 24. Over oppskrifta står: Nr. 24.