[BIN: 2478]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 V. 3: Sven Svanehvit honom med sin tumme slog,
så lefver och lunger de ur honom for.
Saa heder det og i en Opskrift af Visen om Lagje liten:
Han sprøytte'n upp mæ tummi,
dæ ristes i livr å lungur.
Ekstra opplysninger