[BIN: 2477]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Olea Cröger, etter ukjent sanger, Heddal, Telemark .

 Haat æ de som tyt aa alle tijer
-paa Grönnalie Heije -
haat æ no de som aandelöst liver.
-men Hugjen leikar fæ dem -

Ekstra opplysninger

Orig.ms. UBO No. Musikksaml. eske 203, o. Cröger og Seebergs ms "ad 146 ms 2" med overskrift Vexelsang