[BIN: 2475]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1906 av Cath. Elling etter ukjent sanger, , Hedemark .

1. Svein Svane han red sig et stökke ud paa vei
saa mödte der hannem en vanderingsmain
Ak hor du min vandering hvad jeg tilspörger dig
kan du svara paa de spörgsmaala som jeg tilspörger deg.
2. Aa hvo pryder bedst udi den kongelige sal,
Aa hvo pryder vedst udi den djupaste dal,
Aa hvo tager dagen (solen) sin ende
Aa hvo hvile döde manns bene.
3. Jo sola pryder bedst udi den kongelege sal
og grase pryder bedst udi djupaste dal
og i vest tager dagen (solen) sin ende
og i öst hvile döde manns bene.
4. Men hvo er naa rundar end det rundaste jul
Og hvo sjunger bedst udaf alle Kreatur
Og hvo er naa hvider end som svanen
Og hvo raaber höier' end som hanen.
5. Jo, sola er nok rundar end det rundaste jul
Og engler sjunger bedst udaf alle Kreatur
og maanen den er hvider end som svanen
og torden raaver höier' end som hanen.
6. Men hvo kain raa bygge den bredeste bro
og hvo löber under mod fuldeste flod
og hvo gaar naa veien den brede
der alle onde mennesker er saa kjede.
7. Jo, isen han bygger nok den bredeste bro
derunder löber fiskerna mod fuldaste flod
til Helvede gaar veien den brede
der aille onde men'sker er saa kjede.
8. Ja, Kain du naa detta saa Kain du fulle meir
Svend Svane tog guldringen ud af fingerna ner
Og gav saa den vandring for svara,
derpaa skjildtes naa baae dessa kara'a.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Cath. Elling III, s. 7-10 overskrift Svein Svane