[BIN: 2474]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 Aa ka e no den som tuder og teier
-fra gröna heier -
Aa ka e no den som gjer fullig mand leier
-fra villa heier -
aa ka e no den -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 78, s. 28 Svein Svane