[BIN: 2473]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 Aa kva er det som smæst smyg
-paa grönan heid1, -
aa kva er det som fyr ingen mann lyg?
- Det spelar ei jomfru "mens suen" so gladeleg.-
1(elder haug)
Aa kva er det den brunaa so breid.
Aa kva er det som tutar og aldri teier?
Aa kva er det undarlege tre
som rota snur upp og skate ned.
Aa sotta er den som smæst smyg
Aa dauden er den som fyr ingen mann lyg.
Aa isen er det den brunaa so breid
aa fossen er det som tutar og aldri teier.
Aa jukelen er det undarlege tre
som rota snur upp og skate ned.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 77, s. 9 (s. 4-10) overskrift Gaatesong

Under oppskrifta står: Fraa Vanylven og Sande paa Sundmöre. Upptekna av Bernt Stöylen og lærar K. Strömme. Visa skal ha vore mykje lenger, men ikkje lærde eg meir heime og ikkje hev Strömme kunnet huske meir.
Brigde i songen hjaa sume: "grönan haug og grön ein hoi" for "grönan heid" "Mens suen" skynar dei ikkje heime" kva det er, og ikkje eg helder.