[BIN: 2472]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Hot æ naa dæ, som æ heitar en hæt?
-Op under Dalebu hei. -
Ja hot æ naa dæ, som æ feitar hel Fæt?
-Der leikar ei Jomfru i mans Hus saa gladelæg. -
2. Sola er dæ, som æ heita hel hetig.
Aa1 Jera æ dæ, som æ feitar hel Fæt!
1af
3. Aa hot æ naa dæ, som tyter aa aller tier?
Aa hot er naa dæ, som aandelaus leva?
4. Aa Fossin er dæ, som tyter aa aller tier.
Aa Fisken er dæ, som aandelaus leva.
5. Hot er naa dæ, som dækker Dalen?
Aa hot æ naa dæ, som pryder Salen?
6. Fisken æ dæ, som dækker Dalen.
Brura æ dæ, som pryder Salen.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 69, s. 4f overskrift Spursmaal.

NB Dei tvo "Etterstæva" höirer te kvart Verse.