[BIN: 2471]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Einar H. Bråten, uten lokalisering .

1. Hott æ nå dæ som tyt å aller tier
-På Grønanlihei -
å hott æ nå dæ som åndelaust lever.
-Dæ leikar meg uti hugen. -
2. Å fossen æ dæ som, -
Å fisken æ den, som
Å isen æ dæ som gjer brua breiast
Å sönna æ dæ som gjer mannen leiast
o.s.v.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 17-19, s. 12-13. Overskrift På Grønanlihei.

Over oppskrifta står: (Liv efter gl. Einar H. Bråten.) Hun drager kjendsel på begyndelsen og det hele, men mindes blot fölgende:
Under vers 2 står: 12 = Landstad.