[BIN: 2469]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Ola Storemyr og Tone Stokland, uten lokalisering .

 Å hot æ nå dæ på Grønelihej.
Som tyt(er) å aller tier?
Å hot æ nå dæ på Grønelihej.
Som åndelöst lever?
-Fer dæ leikar meg i hugen. -
Å fossen æ den på Grønelihej.
Som tyter å aller tier,
å fisken æ den på Grønelihej.
Som åndelöst lever.
-Å1 dæ leikar meg (ut)i hugen. -
1 Fer

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 14-15, s. 39 overskrift "På Grønelihej"