[BIN: 2467]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Aslak Årtveit, Vinje, Telemark .

1. Sigur å Svein ette vego rie
monne dæ hånom tie
han kjæm ette Sigur min systersonen
han beites mæ dei rie.
2. Folen hass Svein han trotar i kleiv
han æ' kje no som vani
ha 'en 'kje broti Hjoltefoten
så vågar eg han ha' fygd 'o Grani .
3. Legg no søylen på Granabakji
sprett åt gjura trånge
anten sko' me rie idag
hell å daue uppmæ søylen hange.
4. Stig på folen å ri mæ meg
Grani min bere 'kon båe
gjev 'en av taumen å tygylen
så ljote me voni våge.
Ekstra opplysninger