[BIN: 2463]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. Sigur sat onde Jelarbroi
vil tela Heinalauv
borte blei ein o borte blei tvo
o borte blei Sigur i Koupe.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M.B. Landstad 1b, s.94 Merknad: Over 1.2 står: Heggjeland.