[BIN: 2463]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. Sigur sat onde Jelarbroi
vil tela Heinalauv
borte blei ein o borte blei tvo
o borte blei Sigur i Koupe.
Ekstra opplysninger