[BIN: 2460]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tor Hovdekleiv, Kviteseid, Telemark .

1. So gjala augo i Sigur s hausen
som vagne de gjeng fyri jolo
dæ kallar me ein sultingje
som negtar 'kon øle i jolo.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge IV, s.90 (Reinskrift) overskrift (Tor Hovdekleiv, Kviteseid) Merknader: Strofa står i ei rekkje med stev. Str.1,1.1, over gjala står: (glo). Str.1,1.2, over vagne står: ( ): Karlsvognen) Str. 1,1.3, etter lina står: (som æ nau)