[BIN: 2460]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tor Hovdekleiv, Kviteseid, Telemark .

1. So gjala augo i Sigur s hausen
som vagne de gjeng fyri jolo
dæ kallar me ein sultingje
som negtar 'kon øle i jolo.
Ekstra opplysninger