[BIN: 2459]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. - - -
ger sine Kinni i bleike.
2. Hoyre du det mi sælle Modir
du tar enki fer meg kvide
eg heve vel treøt Baneskoen
eg kan vel Grane ride.
3. Sigurd let Beigsli af Gulli gera
og la ded paa Heidings-hous
no sko einki /Smaadrenginn læ at meg/
/fer Grane skal laupe laus1.
1): ms. staar berre: etc.
4. - - -
han lagde paa forgylte Hjelm
og sprette Jurda trange.
5. Han grutte Guten han var ki blid
- - -.
6. - - -
honoms Mor fylgjer saa langt af Leid
og saa mildt2 er Moders Hjarta.
2): ms. har: midt
7. Ja vel tor eg laane deg Hesten min
du rid en aldrig sprengd
men gjæv en Taum og Tygil lang
da vogar eg Grane geng.
8. Trolle - - -
var tie skret til Hoved
femten Alni va Gr/ana/ leggin
enda Foto paa Jordi dei drog.
9. Tr/olle/ reid saa3 lengi
at Sigurd tok tel undrast
ille Skov han Skovlungane
og Ryggjen gek isunde.
3): ms. har: sa
10. Til da svara den Greipe Kongin
mit i Maalti sine
no høyre eg ded inna Borgi
ded utta Mur mone ride.
Ekstra opplysninger