[BIN: 2456]

Sigurd Svein

Oppskrift 1919-20 av Gunnhild T. Kivle etter Olav Olsen Kivle (morbror), Seljord, Telemark .

 Hu va i gamle sten slik ein kar boklærde som han
Sigur Svein saa skal eg taka
lammejartae aa steike de paa ein tein.
Hu va eg bare kar te meg
som han Sigur Svein saa sil
eg sjate flaag draken aa gura
sil bera han heim
Torkel kom af skagen heim
traatte nu hon aa, ma
konen ha staalle bort kom
maren hon viste kje kvenn
de fare Torkel taamor naa
folen sin me taamor paa.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R.Berge CCCXCII, s.35. (NFS, kopi)