[BIN: 2455]

Sigurd Svein

Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle etter Tor Aase, Seljord, Tel. .

 Hør du greip min mobrar
hot eg vi spørja deg veit du
noka om famin du dølde de ikke te meg
Eg veit ikke om fadin eg bur
saa langt af lei men de heve
eg fe lengsom spurt han
Lig onder marmor stein.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCCXXXIV, s.49. (NFS, kopi) Sigur Svein - hd.v.40,41 Utsyn 61, NMB 170.