[BIN: 2452]

Sigurd Svein

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Sigrid Svolsbru, Kviteseid, Telemark .

 Aa ha ' du vóre paa foto fóre
(alt) som 'n Sigur Svein
só ha ' eg sóskóte den fotaadrakjen
aa Guro sill' drass' 'n heim.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCXLV, s. 131. (NFS, kopi) Utsyn 61, NMB 170. etter Aamund Havslund