[BIN: 2450]

Sigurd Svein

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Rannei Øyane, Dalane, Kviteseid, Telemark .

 Høyre du det du sæle mo' mi
du kann meg raai lange
hoke sko eg av dinom gare
anten rie hell gange.
Der stend ein hest i stallhuse
smaasveinane kallar 'n Grane
hen d'æ de mest eg ryter fe,
han biri deg te bane.
So tala Serklands-Kongjen
midt i maali sine:
"Eg høyrer de inna bergji rie
de utta mur monni rie.
Høyre du de du sæle moer
du lar kje fe meg syte
eg heve broti baaneskoen
eg kann fulla Grane rie.
aa de æ Sigur min systerson
han vitjar so langt hit i lando.
Ekstra opplysninger