[BIN: 2449]

Sigurd Svein

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Tone Nuten, Kviteseid, Telemark .


Sigur leka paa leikarvollen
smaadrengjen tek han ti hove
han slo ti ein onder øyrae
so høit han atter loge.
Han hi svara dei smaadrengjine
si vreil som di vaare.
D'æ bete du spør ette faer din
hell gjere Kaan hoggji raare.
Høyre du det du sæle moir
du seie meg naai lange
du seie meg fairsnavne
d'æ so tongt i blygsle aa gange.
" Brinil Gjusansdatter
Hu bli di fyste Kaana
Guro bliver allan dagjen
so vel 'o maa deg sama."
(Morbroren var far haanoms).
Borgjill gjeng i stallhuse
aa løyser 'n Grane aa haando,
Sigur stend i stalldynni
aa teke imot mæ haando.
"Han dø av Hagje,
han døe heimpaa Haulen."
"Eg fekk a dødsfall nok din
taammaanen, mannen min
døe an" for 30 aar sidan).
Han let beisele av gulle gjera
aa lae paa heiings hous
no sko kje smaadrengjen tæ at me
te Grane løype louse.
Aa de va no han S. Svein
han rei seg fram mæ lie
de kaam eit troll av Rusti ut
aa ville mæ haanom rie.
Væl so tør eg laane deg hesten min
du rie 'n aller sprengd
men gjer 'n toumen aa lagje laag
so gjer hver nyttan dreng.
Ja, S. han rie so lengje
at trolle tok te ondras.
So ille skok han Koblongan
at ryggjen gjekk i sonda.
(Daa gjekk de sondt trolla")
(v.31=L han va som ormen i nasane sjuk av: den av nasane frøsen")
S. rei seg allan dagjen
aa ingjen mann han saag
firer 'n kamm seg te Tentegaren
der Greivegaren laag.
Kongjen sat inni borgji
midt paa maali sind
eg høyre de inna borgji
den utta muren monne rie.
(34=L.)

36. Grane stende i stallhuse
der ete'n havre aa høy
mæ Sigur gjeng i stogo inn
drikk mjø mæ frugur aa møy.
Grane stend i
lissom 'n J sto paa rone
some beit'n housen sond
aa some taann oto mone.
Di sleipt'n G. i stallhuse
de va so ven ein feggje
der jaga 'n elle dei greivehestan
so di rømde ut einom veggje.
Høyre du de du sæle mo' mi
du kann meg raai lange
hokken sku eg av dinom gare
enten ri 'elle gange.
Dei va dei nie stroumefolan
aa Grane fant rime daa
"Di kallar de stroumefolan; (=L. v.50)
men de va aai."
"De va naar 'n henta Grane de"
mori slo sonen sin
so bloe de spratt so vie
aa Grutta-guten han va kje bli
han tass utav hoggji svie.
So gav ho haanom dei neva hoggji
naar dei steig ti hest
aa gjer so mæ dine jamlikar
aa lat kje hugjen din breste.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CI, s.106ff. (NFS, kopi) Sigur svein ("De va no haanoms son ha Katta ronir, so'n sille gløyme") (Ranneid Eriksdtr, er dotter til Eirik Olsen Hommen, Brun-Keberg)