[BIN: 2448]

Sigurd Svein

Oppskrift 1907 av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, Bykle. A. - Agder .

  Sigur svein kastar leikarbollen
h lyster kje lenger o leike
So gjeng enn heim ti si kjære mor
o gjør sine kinner bleike
O høyre du de du moir ti meg
du løyser meg ut av vandi
du segji meg no mitt fairsnamn
d'æ so tungt1 uti blygslæ gange
1(vondt)
O - - - du sonen min
eg vi deg ingjen på eggje
men gakk ti greiven din moibror
h kann de vel råi leggje
Eg hev ein hest på stallen standand
som smådrengjinn kaddar Grani
men eg tore kji styre deg min kjære son
de kunna verte din bani.
O høyre du de du moir te meg1
du syt no alli fø die
Eg heve trott dei båneskone
eg tor'e2 hesten rie
1mi kjære mor
2 (tor a)
O Grindill ho gjekk i stallhusi1 inn
o løyser Grani av båndo
o Sigurd-svein sto istallhusdynne
o tok imot 'n mæ håndo.
1 (stadden)
O G. ho gav 'n de nevahoggji
mæ same han steig ti heste
"O gjev de att ti din jamlikar
o lat inkji moti breste".
No ska inkji smådrengjinn læ åt meg
når Grani h løyper laus
So let eg beisli av gulli gjera
o sveipe kring heiing - haus.
O S.s. rei av byen ut
mæ skjoll o mæ brynja bjarrte
O Grindill ho fygdi sin son av by
so mildt æ de moershjarta
O Gruttosguten 'han va inkje bli
h sønntes av hoggji svie
So kom der eit troll av rustinne ut
va klædd i kjortelen sie.
So kom der eit troll av r. ur
va kl - - - - sie
so tala 'an ti 'n S.s
o ba han fekk mæ 'n rie
So kom - - - - - ut
va klædd i kjortelen lange
"O høyre du de du S.s
kvi sko eg ette deg gange"
Ja set deg på lendi av denni skjenjinn
fø Grani ber okon1 båi
so styrer eg sjavi tygjill o taumar
so lete me voni våge
1(bere kon)
Femten alni va Grane leggjenn
dei mæler 'n ifrå hov
men rysen som1 attafø salen sat
han føtann på jore drog.
1(den)
So lengji rei den Langebein - rysen
at S.s blei forondra
men Grani h riste den rysen av
so ryggjen hans brotna sunde
O S. s rei den allen dagjen
o ingjin gare såg
allt ti 'n kåm at den grøne lunden
der greivegaren låg
Greiven h sat mæ skjenkjebori1
h va kje i hugjen bli
"Eg tikje eg høyre de inna borgjir
at ottafø borgjinne rie
1 (sylvarkrusi)
O greiven h gjekk i høge-svali
o såg gjenom hjælmen trongji1
"No ser eg d'æ S.s systeson min
h vittjar her hit i landi
1 (trange)
O tappe no i dei sylvarkrusi
o late dei stande fulle
Fø de æ S-s systeson min
h toler her ingjen sullti
De tappe mjø i dei sylvarskålir
o lat dei kje tome stande
fø de æ S-s systeson min
han vittjar her hit i landi
O Grani h skal i stallhusi
o ete på konn o høy
o S - s ska i hågeloft1
o danse mæ frugor o møy
1 (storstoga)
"No be eg dikkon smådrengjinn
de slepper kje Grani laus
hellå æ her kje atta av greivens hestar
den minste tonn i haus
O Grani h rygger i rottne bånd
o lea på sinom rommi
på sumi so slo 'n housen sund
o sumi tennar o munni
O Rove - Guro o Ryse - Gro
du hae so mykje o deile
dei slogost um 'n S - s.
dei ville han båi eige
Gro ho kasta lykklekjippi
de song uti Guros fang
"O sjov so heve du S - s drilla
uleselig.
S - s rei dei Grimarfossinn
o kjista hass flaut i straumo
"No meinar eg Guro hev Grani forgjort
han gjer seg so stri i taumo
Ti lenger h rei uleselig
- - sok kjista ifrå
o me so vore den straumefoddo
som Grani mått springe då
So lengje rei 'n dei Grimarfossinn
ti Grani h braut sin fot
o kjista rok av i straumefoddo
de baust han kje meire ti bot
O Grani han heve so granne bein
h orkar kje okkon fygji
men eg sko låne deg Skjertings - svarten
so rie eg sjov på 'n lemi

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NoIB T.Hannaas 425, s.19-31. (NFS, kopi) Grane