[BIN: 2445]

Sigurd Svein

Oppskrift, udatert, av Johs. Skar etter Hallvor Bjåne, Bykle, Setesdal, A-Agder .


Sigur rei dei Grimarfossinn',
aa Kjista ´ss flaut i Straumo.
No meinar eg Guro hev Grani forgjort,
han gjer seg so stiv i Taumo.
Ti lenger 'an rei dei Grimarfossin'
ti lenger flaut Kjista ifraa,
aa nie vaare dei Straumejóddo
som Grani maatt' springe daa.
So lengje rei 'an Grimarfossinn'
ti Grani 'an braut sin Fot
aa Kjista i flaut i Straumejóddo
de baust ´n 'kji meiri Bot.
Roveguro aa Rysegro
dei ha so mykji aa deile;
dei sloges der um ´n Sigur Svein,
dei vili' ´n baae eige.
Men Gro ho kasta Lyklekjippi,
de song ti Guros Fang.
"Aa sjov so hev du Sigur Svein drilla
aa Namni du gjev ´n kann".

3.
Grani heve so granne Bein
han orkar 'kji okkon fyje;
men eg ska laane deg Skjerking-svarten,
so ri' eg sjov paa 'n Lemi.
Sigur kasta Leikeballen;
han lystar 'kji lenger aa leike,
so gjeng ´n heim ti si kjære Móir
aa gjore si Kjinnir gleike.
"Aa høyre du de du Móir ti meg
du løyser meg av den Vandi:
fortelæ meg um mitt Fa'irsnamn;
de e so tungt uti Blygsle gange."
"Aa høyre du de du Son ti meg,
eg vi deg ingjen paa eggje;
men gakk ti Greiven, din Moibror;
han kann deg vel Raai leggje
Eg hev 'n Hest paa Staddi standand
som Smaadrengjinn' kaddar Grani,
den kann du kji styre, min kjære Son,
han ville visst bli din Bani."
"Aa høyre du de, du Móir ti meg,
aa syter no alli for die;
eg heve traadt dei Baaneskone
aa tore vel Folen rie."
Aa de va Grani paa Staddi sto
han lea paa sinom Rommi*);
sume so slo an Hausen sunde,
aa sume Tennar o' Munni.
"Bastar di inkji Folen min,
men lot ´n sleppe laus,
so fennst der 'kji att av Grevehesto
den einaste Tonn i Haus."
Sigur Svein gjekk i Stadden inn
aa løyste Grani av Bóndo,
aa Grindell sto i Stallhusdynni
aa tok imot 'n me Hóndo.
*)Rommi - de va Skankann' ass de", sa Haddvor Bjaane.
4
"No sko 'kji Smaadrengjinn' læ aat meg,
daa Grani ´n løype laus;
no ska eg Beisli av Gulli gjera
aa sveipe kring Heining - haus."
So gav ho honom de Neva hoggji
me sam' ´n steig ti Heste.
"Aa gjev de no attæ ti din Jamlika
aa lat inkji Moti breste."
So kaam der eit Troll av Rustinn' ut,
de va inkji av dei frie.
Nasane ha de som Nautefjos
aa Augo som Tjønn i Lio.
Aa Rysen gjekk bak Granis Bak,
va klædd i Kjortelen vie.
"Aa høyre du de, du Sigur Svein:
kvi moa eg 'kji me deg rie."
"Ja set deg paa Lendi av denni Skjengen,
fer Grani ber'e 'kon baae;
so styrer eg sjav'e Tygjil aa Taum
aa lot den Voni vaage."
Femten Alnir e Grane - leggjen,
dei moler 'n ifraa Hovo;
men Røysen der attafer Søylæ sat -
han Føtar paa Jori droge.
So lengje rei den Langbein Rysen
at Sigur Svein seg maate undre,
aa Grani 'an rister den Rysen av,
so Ryggjen 'an brotna sundæ.
Sigur Svein rei den allan tagjen
aa ingjen Garen saag
alt ti ´n kaam aat den grøne Lunden
der Greive - garen laag.
Aa Greiven ´n sat i haagen Loft
aa saag seg ut so vie:
No tikj' eg eg høyrer inna Borge
at utta for Borgjine rie.
- - - - - - Hjelmen tronge
Ekstra opplysninger