[BIN: 2443]

Sigurd Svein

Oppskrift, Udatert, av Johs. Skar etter Hallvor Bjåne, Bykle, Setedal, A-Agder .

  Sigur Svein rei dei GrimarJossinn
Aa Kista han flaut i Straumo.
Nu meinar eg Guro hev Grani forgjort.
-Han gjer seg so stiv i Taumo - .
Ti lenger han rei GrimarJossin
Ti lenger flaut Kjesta ifraa
Aa nie vaare dei Straumefoddo,
Som Grani maatt' springe daa.
So lengji rei 'an GrimarJossin
ti Grani 'an braut ein fot,
Aa Kjesta rok i Straumefoddo,
de baust an 'kje meiri Bot.
Roveguro og Rysegro
dei ha so mykji aa deile
dei sloges der um 'an S. Svein
dei vill 'an baae eige.
Men Gro ho kasta Lykte-kjeppi,
de song ti Guros Fang.
"Aa sjov so heve du S. Sv. drilla
Aa Navni du gjer 'an kann."
(Rovegro)
"Grani heve so granne Bein
han orkar 'kje okkon fygje,
men eg ska laane deg Skjerking-Svarten,
Aa ri 'eg sjov paa 'n Limi."
No ska kji Smaadrengjine lo aat meg
Noo Grani 'an løype laus,
Fe eg ska Beisli av Gull giva
Aa sveipe kring huen Hans.
Sigur kasta Leikeballen,
Eg heve trodt dei Baaneskone
Eg love vel Heden rie.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Johs. Skar 57, s.118-119 Med overskrift

Sigur Svein Utsyn 61 NMB 177