[BIN: 2442]

Sigurd Svein

Oppskrift, 1897 av Joh. Skar etter Hallvor Bjåne, Bykle, Setesdal, A-Agder .

  Sigur rei dei GremarJossinn!
Aa Kjesta 'ass flaut i Straumo.
No meinar eg Guro hev Grani forgjort.
Han gjer seg so stiv i Taumo."
Ti lenger 'an rei dei GremarJossinn!
Ti lenger flaut Kjæsta ifraa.
Aa nie vaare dei StraumeJoddo
Som Grani maatt' sprenge daa.
So lengje rei 'an GremarJossin!
Ti Grani 'an braut sin Fot.
Aa Kjæsta rok i StraumeJoddo,
te baust 'an 'kji meiri Bot.
Roveguro aa Rysegro,
dei ha so mykji aa deile.
dei sloges der inn 'an Sigur Svein,
dei vill 'an baae eige.
Men Gro ho kasta Lykklekjippi,
te song ti Guros Fang.
"Aa sjov so heve du Sigur Svein drilla
Aa Namni du gjev' 'an kann."
Grani heve so granne Bein,
Han orkar 'kjæ okkon fye.
Men eg ska laane deg Skjerkingsvarten.
So rie eg sjov paa 'n Limi.
Ekstra opplysninger