[BIN: 2440]

Sigurd Svein

Oppskrift, udatert, av Joh. Skarukjent sanger, Setesdal(?) A-Agder .

  Sigur gjekk ut Stodde.
stepper o Grani o Bondo,
aa Gyro stend i Stalldynne
aa tek imot me baae Hændæ.
Ekstra opplysninger