[BIN: 2439]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert, av Joh. Skarukjent sanger, Setesdal(?), A-Agder .

  Sigur gjekk at Stodde
Stepper o Grani o Banda,
O Gyro stend i Stalldynne
Aa tek imot med baae Hendo.
# #
Grani ber Gutanne baae.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Johs. Skar 6, s. 28. Utsyn 61, NMB 177