[BIN: 2438]

Sigurd Svein

Oppskrift 1898 av Joh. Skar etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .

  Sigur helt i Hovringann
Aa Kjesta flaut ette Straums.
No mein eg Guro hev Grane forgjort,
Han gjerest so stiv i Taumo.
Sigur helt i Hovringann'
Aa Kjista flaut ifraa.
Nie voore dei Straumhoggji
Som Sigur laut springe daa.
Sigur slost me Reimarfossen,
Aa Bloe rann so strie;
Men daa kom Guro me Silkjevippa,
So Saari sill inkje svie.
Ekstra opplysninger