[BIN: 2433]

Sigurd Svein

Oppskrift 1897-98 av Joh. Skar etter Svein Hovda, Bykle, Setesdal, Aust-Agder .

 Sjav so gjurar eg søylen fast,
drengjinn'e lititi.
Sigur fekk ein moersarv,
pakka i raue gullskrin;
han bæsfar æ fast ti søylen Bak
aa set æ paa folen sin.
Aa Sigur ri av Borgji ut
han lyser av gulli rein;
aa femten vaare dei velske Milir
dei høyrde koss folen steig.
Sigur Svein Kaam ti Grimaraa,
den floymd unde Berg aa li;
no gjell de um folen hev sikker fol
aa stend i straumen stri.
Ekstra opplysninger