[BIN: 2432]

Sigurd Svein

Oppskrift 1897-98 av Joh. Skar etter Svein Knutson Hovden, Bykle, Valle, Setesdal, A-Agder .

  Sigur fekk sin Mo'ersarv,
pakka i raue Gullskrin.
Han bæsfar æ fast ti Soglens Bak
Aa set a paa Folen sin.
Aa Sigur rei av Borgji ut,
Han lyser i Gulli rein.
Aa femten vaare der velske Milir
dei hoyrd' hoss Folen steig.
Sigur Svein kom ti Gremaraa
dei fløgurd' unde Berg aa li.
No gjell de um Folen hev sikker Fot
Aa stend'e i Straumen stri.
Aa Grani sprang ut i Kjota- Trong
Men snaavar i Saumen si.
Aa Kjista gjekk laus av Saglaus Bak
Aa gjoymder i Straumo ifri.
Sigur rei dei Granarfossen o.s.v.
Ekstra opplysninger