[BIN: 2431]

Sigurd Svein

Oppskrift 1897-98 av Joh. Skar etter Svein Knutson Hovden, Bykle, Setesdal, A-Agder .

  Grutte Guten 'an va 'kji bli,
han syntes av Hoggji svie;
So kaam der eit Trodd av Rustinn' ut
aa ba de fekk me ´n rie.
Der kaam eit Trodd av Rustinn' ut,
de tuta so vent i Honnæ.
"Her bryggje mi øl av Breiskebor
som Bonden av goe konnæ."
Greiven ´n gjekk i Haagan Svali,
sæ og gjenom Hjelmen trong.
"No ser eg Grani aa Sigur Svein
som leikar slik Kjotesprong.
De maa vera Sigur Svein, min Systeson,
som gjer kon si Skjolefor;
han skjemmest vel lenger i tvólo liggje
aa kveggje paa rusta Svor."
Sigur Svein rei av Borgji ut
me Skjoll aa me Brynja bjarte,
aa Grindil fygde sin Son av By;
so mildt er de Moers Hjarta.
Ekstra opplysninger