[BIN: 2427]

Sigurd Svein

Oppskrift 1874 av J.Skar. etter Torbjørn Ljostog, Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .

1. Høyre du Signe Sørdalen,
og det hev eg allsfødt høyrt,
at du hev ein son i Upplondæ
aa her gjeng'e du fyr ei Møy!
2. Eg hev ein son i Upplondæ
fyr han ber eg ingjo kvie,
aa han far inkji gange til Fots,
Sigurd, fyst du maa rie.
3. Eg hev ein son i Upplandæ
fyr han ber eg ingjo Skomm,
han far inkji ute stande,
Sigurd, fyste du gjeng'e inn.
4. Han er ukjende Sigurd Sveinen,
Kor han i Garen gjeng'e,
Haari det hev han som spúnni Gúll,
det heng'e yvi Hestelendæ.
5. Di tappe no Mjøyren i Sylvarskaalæ,
di lat'a 'kje standi tom
i Dag kjem han Sigurd, min Systerson'e,
han er badi trøytt og mo.
6. Sigurd rei yvi Rimar-fossen
aa daa bráut Grani ein Fot;
det bleiv ikkji før ei annor job,
at han bleiv attegrodd.
7. Gyro ho held i gullrengann',
aa Kista ho flyt i Straumi,
Sigurd han hev han Grani forvild,
Ekstra opplysninger