[BIN: 2426]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Johannes Skar etter Torbjørn Olavsson Ljosstog, Skåmedal, Bygland, Setesdal .

1. Sigur rei yve Rimarfossen
og då braut Grane sin fot
det bleiv inkji1 fyrr ei onnor jol
at han bleiv attegrodd.
1): reinskr. I har: va 'kji
2. Gyro ho held i gulringann
å kista ho flyt i straumi
Sigur han hev han Grani fortvilt
han gjerist so sjur i taumi.
Ekstra opplysninger