[BIN: 2425]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Joh. Skar etter Torbjørn Ljosstog (Skåmedal)Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .

 Høyre du Signe Sørdalen
Og det hev eg allsodd høyrt,
At du hev ein son i Upplandæ
Aa her gjenge du fyr ei Møy.
-Signe Sørdalen -
Eg hev ein son i Upplandæ
Fyr han ber eg ingjo Kvie
Aa han far inkje gange til fots
Sigurd, fyst du maa ride.
-Signe S. -
Eg hev ein son i Upplandæ
Fyr han ber eg ingjo skomm
Han far inkji ute stande
Sigurd, fyrste du gjenge inn.
Han er ukjende Sigurd Sveinen
Kor han i Garen gjenge
Haaret det hev han rau tvunnet gull
det henge yver Hestelendo
Di lappe No Mjøyrenn i silvarskaala
di lat a kje stande tome
Soo, kjem han Sigurd min Systersone
Han er baadi trøytt og mo.
Ekstra opplysninger