[BIN: 2424]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Joh. Skar etter Torbjørn Ljosstog (Skåmedal)Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .

 For eg æ Signe Sördalen,
de er so rik ei giftes
# #
So rok han Byrting av haugjen ut
(el. Han kait ut log i Byrtingjen)
So Odden ofo i Isi,
Aa er du sterk og haudehallen,
So here Byrtingen Prisi.
fu talar di Ord vel.
"Desse gamle Hausanne kvo paa denne visa
dro eg vor liten."
Höyre du Signe Sördalen:
Aa du hev eg allsfödd höyrt,
Aa du hev ein son i Upplande
Aa her gjeng'e du fyr ei Möy.
# #
Eg hev ein son i Upplande,
Fyr han ber eg inkji kvie
Aa han for inkji gange til Fots,
Sigurd fyst dei maa rei
# #
Sigurd rei yve Remarfossen
og soo braut Grane sin Fot
Det bleiv inkji fyrr ei' onnor jol
at han bleiv atte grodd.
Eg hev ein son i Upplande3,
Fyr han ber eg ingjo skamm,
han for inkji uti lande,
Sigurd, fyste du gjeng'e inn.
# #
Han er ukjende Sigurd Sveinen
kor han i Garen gjeng'e
Hori de hev han som spunni Gull,
til heng'esjevi Hestelandæ.
# #
Di tappe Mjöyrenn i Sylvarskaale
di lat' æ 'kje tome stande,
I Morgo kjem han Sigurd min Systerson'e
Henti fraa freimindi Landi
# #
Di tappe Mjöyrenn i Sylvarskaale,
di lat' o 'kji stande tome
i Morgo kjem Sigurd min systerson'e
Han er baa tröytt og mo
# #
Gyro ho held Gulrugann'
ho Kista ho legil i Straumo
Sigur han hev han Grani Forvell
han gjerei so jul i Tanni.
Ekstra opplysninger