[BIN: 2423]

Sigurd Svein

Oppskrift 1922Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .

1. Sigur Svein kastar leikarballen
han lyste kje lenger aa leike,
so gjeng 'n heim ti si kjære mor
aa gjer'e sin' kjinni bleike.
2. "Høyre du de, du mói ti meg,
du løyser meg ut av vande,
du fortel'e meg om mitt fáirnavn
d' æ si tongt uti blygsli gange.
3. "Ja høyre du de min kjære Son
eg vi deg ingjen paa-eggje
men gikk til greiven, din systerson
han kann deg vel raaæ leggje.
4. Eg hev 'n heste paa stallen standan
som smaadrengjen kadda Grani
eg torde kji styre min kjære Jon
han kom fyre deg paa bani
konna blive din bani.
5. Aa høyrer du de mi kjære moir
aa syt no alli for die:
eg heve trótt dei baaneskone
eg tore vel hesten rie.
6. Aa Grindill ho gjekk i stallhusi inn
aa løyser Grani av baande
Sig. Sv. sto i stallhusdynni
tek imot mæ bandi.
7. No sko kji smaadrengjin læ aat meg
naar Grani han løype lóus,
si skó eg besjli av gulli gjera
aa sveipe kring heiing hóus.
8. Só slo 'o ti haanom de nevahoggji
mæ sama 'n steig ti heste.
aa gjev de no att ti dine jamlikar
aa lat inkji moti breste.
9. Aa S S rei av byen ut
mæ skjoll aa mæ brynja bjarte
aa Grindill ho fygde sin son av by
fór mildt æ de móershjarta.
10. Der kaam eit tródd av rustine ut
va' klædd i kjortelen sie,
aa høyrer du de du S S
kvi maa eg kji mæ deg rie.
11. Der - ut l - lange
aa - / kvi sko eg ette deg gange.
12. Ja, set deg paa lendi av denne skjengjen
tø G. bere kón baai
ti styrer og have tygjil aatoumar
só let eg meg me voni vaage.
13. So lengje rei den langebein rysen
at S.S. blei firondra,
men G han rister den rysili av
só ryggjen hass britna sonde
14. Aa 15 alni va' Granaleggjin
du maler 'n ifraa hov
men rysen som attafy salen rei
han føtan paa jore drog.
15. Aa S.S. rei den allan dagjen
aa ingjen garen saag
all ti 'n kaam ant den gryne lomi,
der Greveigaren laag.
16. Greiven han sat i haagaslifti
(han talar kji av blie).
Eg synes eg høyrer de inna børgjes
at uttafø borjyine rie.
17. Greiven han sto i haagan atti
aa saag gjenom hjelmen traang
"la de æ Sigur systerson min
han vitjar her hit ti lande.
18. Da tappe no i dei sylvareske
aa late dei stande fulle,
æ de æ S. systerson min
han tiler her ingjen sulte.
19. Aa G. han sille i stallhusi
aa eta kinn aa høy
aa S.S. sille aat drykkestóga
aa danse mæ frugur aa møy.
20. No be eg dikkon smaadrengjine mine
dæ slepper kji G. lous
hellaa bli den kji att av kongjens hestar
den minste taann i hóus.
21. Aa grutttarguten va' ikki bli
han tikjes av higgji svie,
si kaam der eit troll av treestinut
aa ba de fekk mæ 'n rie
(de ha' si' vóri førre de)
22. Gretten va Grani paa stallen sto
han lea sinom romme
some slo 'n kóresen sond'e
aa some tennar o' monni.
23. Da Rove Guro aa Ryse Gro
dei heve só mykji deile
dei sloges der om 's S.S.
rei ville han baai eige.
24. Men Gro ho kasta lykkekjippi
de saang uti Guroo fang
aa sjóv so heve du S.S. drilla
aa navni du gjeva 'n kom.
25. S.S. rei dei Grimasfossen
aa kjista 'o flout i stroumo
No meiner eg Guro hev Grani forgjort
han gjer seg só stri i tóumar
26. Ti lenger 'n rei dei Grimarf-
ti lenger flout kjista ifraa
aa rie só vaare dei stróumefaddi
som Grani maatt springa ifra.
27. Aa S.S. rei dei G.-
ti Grani han brout sin fot,
aa kjista rok av i dei stroumefóddo
de boust han kji meiri ti bot.
28. Grani han heve si granne bein
han orkar kji ókkón fygje
men eg ski laane deg Skjarting svarten
só ri eg sjór paa ein Grani.
29. Hesten has Svein han tristar i kleiv
han æ inkje no som vani,
han hev'e nok broti hjøltehoven
aa likjer att 'n Grani.
30. Aa 'æ só vondt aa vesæling vera
d'æ bæri krona aa sværi bera

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R.Berge CCXCII, s.20-25. (NFS, kopi) Utsyn 61, NMB170