[BIN: 2422]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av H. Ross etter Torbjørn Ljosstog Skåmedal, Bygland, Setesdal, Aust Agder .

1. Guyro hell i gullring n
å kista hu flyt i straumi1
men Sigur han hev han Grane forvillt
han gjerist so sjur i taumi.
1): flyt ifrå
2. Han æ vi-kjende Sigur Sveinen
kor han i garen gjenge
håre de hev 'an som spunni gull
de hæng ne å hestelændæ.
3. Høyre du Signe Sørdalen
å de hev eg alstøtt høyrt
du hev deg ein son i Sølandi2
å her gjeng du for ei møy.
2): Upplåndi
4. Eg hev ein son i Sølandi3
for han ber eg ingjo skåmm
han tar no inkji ute stande
Sigur der du gjenge4 inn.
3): Upplåndi
4): kjæme
5. Eg hev ein son i Sølandi
for han ber eg ingjo kvie
han tar inkje gange tifots
Sigur fysst5 du må rie.
5): når
6. Tappi no mjøyr nei sylvarskålen6
di lat dei 'kji tome stande
idag kjæm' han Sigur min systerson
solangt7 frå fremmende8 lande.
6): mjøyren i sylvaræ skålæ
7): heimte
8): fremminde

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H. Ross 10-12, s.110 overskrift Om "Sigur Hjort" el. "Jarl" Se også NFS Joh. Skar 6, s.2-3, Skar 42, s.1-2, og Skar 51, s.24. Se også NFS H. Ross 10-12, s.123. Avskr. NFS Schneider I, s.152