[BIN: 2421]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av H.Ross etter Torbjørg Knudsdotter Ose, Austad, Bygland, Setesdal, A-Agder .

  Guyro stende i stalldynna
Tek imot me baae haandaa,
Sysst Sigur stend inne i Hestestadda
Aa løyser han Grane o baantaa.
Ekstra opplysninger