[BIN: 2419]

Sigurd Svein

Oppskrift 1918 av Torleiv Hanaas etter ukjent sanger, Sætesdal, A.-Agder .

  Guyro va i oskorei.
Mannen henna het Sigur
Sigur rai yve Rimarefossen
då braut Grane sin fot
Hesten hass Sigur het Grane,
o hennes het Bræifot.
Ekstra opplysninger