[BIN: 2417]

Sigurd Svein

Oppskrift 1874 av H.Ross etter Hermod Dalen, Mo, Telemark .

 Aa de totte S. so ille vera
aa de va Gr. han løp no louse
at Gr. sill loupe louse
so let'n de Beisle av Gulle gjera
aa sveipte kring heium Housen
So tok han den forgylte grima
let han de R. av G. gjera
aa sveipte kring Grana House,
"idag sko 'kje smaadrengjunn læ at meg,
at Grane sko loupe lous.
Sigur han rei ivi Rimarfossen,
Kista den flout uti Stroumi.
Guro ho 'hev'n Grani forvillt,
Mæ ho heelt'n for shilt uti Toumi.
Ekstra opplysninger