[BIN: 2416]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Ketil Kvaale etter ukjent sanger, Telemark .

1. Sigurd gjeng seg paa leikarvollen
leikar mæ drengjine dyre,
so gjores naa han i hoggji so sterk
at de konna han ingjen fygje.
2. Aa Sigur gjeng seg paa leikarvollen,
kastar han soppa av hende
der røyner ette dei lite kom
der stormar 'kje mange kvende.
3. dei samlar seg ihop alle dei
so mange som der vaare :
de va he(l)re aa vita faersnavne
hell gjeva kaann hoggji saare
4. Aa Sigur gjeng seg av leikarvollen
han lyster 'kje lenger aa leike
So gjeng han te si sælaste moer
han gjorest i kinni bleike
5. Aa Sigur han gjenge av leikarvollen,
han svøber sit hoved i skinn,
So gjenge han seg i høyan lofte
te si sælaste moer inn.
6. " Men høyrer du de du sælaste moer:
eg vi kje vera te skamme,
du ska seia meg farsnavne,
de æ so vondt i blygslo aa gange."
7. " Eg No seia deg farsnavne
de æ 'kje meg te skamme:
gakk te greive, morbror din,
han æ den frægast i lande.
8. Eg sko laane deg hesten min
aa som dei kallar Grane;
men passe deg, du sonen min,
du rie deg 'kje te bane."
9. Aa Grindill ho gjeng av stallhuse,
løyser ho Grane av baando,
ute stend snarpan Sigur Svein,
tek i mot mæ baae haando.
10. Grindill ho gjenge av stallhuse,
aa daa gjør ho som ein daare,
Ho klypte litt av skormeiti tids
so de skjein av kvorjom haare.
11. Aa Sigur seg av gare rei
mæ skjold aa brynje bjarte,
Honoms moer fygjer honom so langt av lei;
so mildt æ de mors hjarta.
12. Aa Sigur han rei seg allom dagjen
aa ikkje hus han saag,
førr han kom seg te Greivegaren
der Greivekongjen va.
13. Aa de va naa den Greivekongjen,
han sat i si maallis ti:
"Naa høyrer eg de paa hovslogji
at ein utta mi borgjine rie.
14. Aa de tappar mjø i sylvaniskaalir,
lat dei ikkje tome stande,
Naa kjeme han Sigur, min systersøne,
han vitjar vel heim att i lande."
15. Grane sille at stallhuse,
sto havre aa konn,
aa Sigur han sille at høanlofte
drikke mjø av sylvarhonn.
16. Grane han sille at stallhuse,
eta havre av mjøl,
aa Sigur han sille at høyanlofte
aa drikke med fruvur aa møyar.
17. Grane han stende paa stallhuse,
smaadrengjin dei kallar han Sveggjen,
han tuktar naa alle kongjens hestar
alle aal einom veggjen.
18. Aa Grane han stende paa stallhuse,
han lear paa senom romme,
Some so slæri han dei hausane sonde
naa some tennarne oto monne.
19. de losse Sigur so ille vera
at Grane sill laupe lause,
So let han de beigsle av gulle gjera
aa svøypte de kringom heilom housen.
20. So tok han naa den forgyelte grima,
svøypte den kring granehousen:
" I dag sko 'kje drengjine læ at meg,
om Grane han løype louse".
21. Grindill ho gjeng seg at stallhuse,
ho løyser Grane av baando,
Ute stend snarpan Sigur Svein
tek i mot mæ baae haando.
22. Aa de va snarpan Sigur Svein,
han rei seg fram-ette mæ lie,
So kom der ein ryse omma rustine ne
aa ba han maati mæ honom rie.
23. So kom der ein ryse omma liane ne,
han va klædde i serkjen lange:
" Aa høyrer du de, du Sigur Svein,
lete du meg ette deg gange?"
24. Aa stig so paa lendi av denni skjengjen
" for Grane han bere kaan baae;
Sjave so hell eg i begsel aa bygjill,
so let me paa vonine vaage."
25. Aa femten alne va Graneleggjen,
dei mælte naa honom te hov;
rysen han sprang paa Granebakjen,
han rakk naa honom te hov.
26. Aa rysen han rei so lengje
at Sigur han for te ondrast,
So riste Grane den rysen av
so ryggjen den flaug uti sønder.
27. Sigur han rei seg ivi Rimarfossen,
aa Grane han braut sin fot,
aa Sigur han slepte ne gull kista si,
so baust de'kje meire bol.
28. Aa Sigur han heldt i gullrengjen,
aa kista den flaut i straumen,
aa vistnok hev Guro Grane forgjort,
mæ han helle so stramme taume.
29. Brynnhill fruva, Guro Rysserova
de stende naa baae deildar,
dei deildar om snarpan Sigur Svein,
dei ville honom baae eige.
30. Aa Brynhill ho kasta nyklekjippe
so de song i Guros fang:
" Vistnok hev du han Sigur lokka
aa honom navn du han gjeva kan.
31. Men høyre du de, du Sigur Svein,
kvaar vi du av menom gjera,
anten høyaste manne i Aasgaarei
hell laagast i himmelen vera?"
32. "Men høyre du de, Guro Rysserova,
du set ikkje kaare for meg;
ha' 'kje Grane sin fote brote,
so ha eg sillt rie fraa deg.
33. So ri eg mæ deg te Aasgaari,
om Grane meg konna bera,
høyaste mannen i detti rei
de æ so vondt aa vesaalmann vera."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXIII, s.lff. (NFS, kopi) Sigurd Svein.