[BIN: 2415]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert, av Sophus Buggeukjent sanger, uten lokalisering .

1. Sigur han rei ivi Rimarfossen
å kista den flaut i straumi
Guro kvi hev du 'en Grani forvillt
han gjere 'kon so stri i taumi.
2. Sigur (han rei ivi) Rimarfossen
(å kista den flaut) ifrå
(Guro kvi hev du 'en Grani) forvillt
Grani so sprekk 'en då.
3. 15 alni va' Granamusen
mæler du han ti hove
Sigur han uppå lende sprang
å føtanne på jore han drog.
4. So sletter eg ne på lende på dessi skjengjen
å Grane han bere kon båi
sjave hell eg i tygull å taume
so let eg den vone våge.
5. Jordis gjeng at stallhusi
då gjere ho som ein dåri
ho klypper titt å kjember fritt
de glein utav kvorjom håri.
6. Jordis gjeng at stallhusi
ho slepper 'en Grani o båndo
Sigur han i dynnæ stende
å teke imot mæ håndo.
7. Du sko 'kje snitte folen den
um 'en springe likso de gløser
ormen hev'en i augo si'
å ellen i nasanne frøser.
8. Eg va' meg so lite ei vippe
eg vippa meg framte mæ strandi
eg fekk av goe mångårskåle
å fleire fekk 'kje bære blånde.
9. So kastar eg søylen på Granis mankji
å spretter den gjura tronge
anten so vi eg no rie idag
hell å daue mæ beisli hange.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge VI, s. 162f (Renskrift) med overskrift: Sigur Sveinen.

Merknader: str. 2,2 over sprekk står: (saa skrevet) str. 4,1 over sletter står: = slær, str. 7,1 over snitte står: = hæe, beklatte, str. 8 over strofa står: Rove-Guro: str. 8,3 over mångårskåle står: (ølskål)