[BIN: 2412]

Sigurd Svein

Oppskrift 1874 av H. Ross etter Christian Trångvik, Seljord, Telemark .

1. Dæ kåm ett troll oto rustinne ut
dæ va 'kje utav dei blie1
dæ ropa så hart på 'n Sigur svein
å ba at dæ måtte rie.
1): frie
2. Ja eg skå låne deg Granen min
du rie 'n aller sprengd
men t k i toumænn å tyglænne væl
så gjere kvor nyttan dreng.
3. Trolle sette seg på Granabakji
tolv trædde 'n te hove
femten alne va Granaleggjen
å endå beini på jori dei droge
Ekstra opplysninger