[BIN: 2411]

Sigurd Svein

Oppskrift 1874 av H. Ross etter ukjent sanger, Skafså, Mo, Telemark .

1. Femten alnir æ Granamusen
å mæler du hann ti hovi
å Sigur han i søilen sat
å føtann på jore' han drog.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H.Ross 3, s.19 Merknader: Under strofa står: (Ldstd) Skafsaa.