[BIN: 2406]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av I. Mortensson etter Eivind Talleivsson Bergi, (=Haugjen?), Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. / Sigur rei seg allom dagjin/
/å ingjin mann han såg/
/før han kom til / trollebotten
der greivegaren låg.
2. Grane stende på stallhuse
han lear på sino rome
og some so slær han hausen sunde
og /some/ tennar o munne.
3. - - -
og sette de um heiom hasen.
4. So tok han upp den forgyllte grima
og sveipte den kring Granahause
idag /skal kji smådrengjinn læ at meg/
fe Grani sak laupe lause.
5. Brynhill /gjeng at stallhuse/
/der alle dei hestanne vore/
/hon kjemmer titt, hon meider fritt/
/så det lyser av kvorjum håri/.
6. /Rysillen kom / oma rustinne ut
/var klædd i /serkin lange1
og høyre du S/igurd/ s/vein/
late du meg etter gange.2)
1): kvite
2): rie
7. Og Sigur rei på Rimarfossen
og bloi de svatt so vie
fram kom Guro Rysserova
me silkiskaute og batt kring såri
de sill ikkje svie.
8. S/igur/ hel i gullringen
og kista han flaut i straumo
og vistnok hev Guro han Grane forgjort
men eg helt so stri i taumo.
9. Guro stilte gullhorpa si
og "Gunnarsslangje" ho slo
og Sigur han rei på Rimarfossen
og Grani han braut sin fot.
10. Brynhild kasta nykleknippe
og de song i Guro s fang
vistnok hev du 'n Grane lokka
men ditt navn du 'n gjeva kann.
11. Å /høyre du no du Sigur svein/
/hokken vi du / av minom gjera
/anten høgaste mann i Åsgårei/
/hell lågast i himilen vera/.
12. Å tige (?) /du Guro Rysserova /
du sette de kore fe meg
for ha ikkje Grane sin foten brote
eg hae sill rie frå deg.
13. So ri eg me deg te Åsegår
um Gr/ane/ me konna bera
/den høgaste mann i detti rei/
/de er so vont vesolmann vera/.
14. Eg skå låne deg Skutingsvarten .
Ekstra opplysninger