[BIN: 2405]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av I. Mortensson etter Eivind Talleivsson (Berge = Haugjen?), Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. De /var/ unge S/igur/ sveinen
han sveiper sitt hovu i ski/nn/
so gjeng han i høgelofte1
ti sæle moderen sin.1)
1): lina vantar i reinskrifta.
2. S/igur/ gjeng /på/ leikarvodde
han leika me drengjinne dy/re/
so fall han dei i hoggji so store
dei konna han ingjen fygje.
Ekstra opplysninger