[BIN: 2402]

Sigurd Svein

Oppskrift 1847 av Fr. Lowzow etter ukjent sanger, Tinn, Telemark .

1. Eg skå gjeva deg guldkjista
den æ virka i Bjermeland
å reis nå heim at te moi di
å skjikke deg som en mand.
2. Skå eg nå her a gåre reise
me skjændsel å så me harm
så kjæm eg alle te moi mi
å alle te mi fødeland.
3. Så rei 'n seg ut a gåren ut
då va 'n i huven så vrei
men når 'n kom seg i skogjen fram
då mødte 'n de Åsgåsrrei.
4. Høi du de du Sigurd svein
hokke vi du a dessa væra
anti den høgaste i Åsgårrei
hel den neaste i himmerik v ra.
5. Høi du Guro Ryserove
du sæt de kåre fæ meg
å ha 'kje Grane seg foten brote
så ha eg silt rie frå deg.
6. Høi du Guro Ryserovo
skå eg ein utaf dessa væra
så lyt eg den høgaste i Åsgårrei
de e vont te vesolmand væra.
7. Guro ho stilde hårpo si
å Gunar han slagje slog
så rei dei yvi Grimarfossen
der Grani han braut sin fot.
8. Grane æ blivin så klein i beini
han ork' 'kje okkon fyje
eg lånar deg Skjertingssvarten min
då ri eg sjov på ein lime.
9. Femten alni va Grane-legjen
dei mælte honom te hov
å rysilen som i søili sat
han føtan på jori drog.
10. Hesten has Svein han trota i kleiv
han va' kje då som vani
men ha'n inkje brote Hjoltefoten
så ha'n blivi meister yvi Grani .
Ekstra opplysninger