[BIN: 2400]

Sigurd Svein

Oppskrift 1891 av M.Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Du sættæ deg uppå Granis rygg'e
Grani han beræ kon båe,
sjóv hellæ eg i tygjyl å beisl,
so lytæ dæ vóni våge.
Ekstra opplysninger