[BIN: 2397]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Bendik Sveigdalen (Felland), Vinje, Mo, Telemark .

5. Sæl æ' dæm som kan skikke seg snilt
i Lofte å så uti Bure,
saa i adde Uthusi,
seist uti Brurehuse1
1. (Var. å så i Sæterbui)
6. Sigur å Svein ette Vego rie,
monne dæ hånom lie,
han kjæm ette Sigur min Systersonen,
han beite mæ dei rie.
7. Folen hass Svein han trotar i kleiv,
han æ' ikje no som vani:
ha 'en 'kje broti Hjoltefoten2
så vågar eg, han ha' fyd o Grani3.
2. (hev fengji vond ein vani B.Sv.
3. so sparar me 'kje hoven for gylte Fonni; her finst no 'kje makjen ti Grani B.Sv.)
8. Legg no Søylen på Granabakji,
sprett åt Gjura trånge!
anten sko' me rie idag
hell å daue uppmæ Søylen trange.
9. Stig på Folen å ri mæ meg!
Grani min bere 'kon båe;
gjev'en av Taumen å Tygylen!
så ljote me Voni våge.
Ekstra opplysninger